Lori mnohobarvý - Rainbow Lory

/album/lori-mnohobarvy/lori-mnohobarvy-jizni-jpg/

—————

/album/lori-mnohobarvy/lori-mnohobarvy-rudopaskovy-jpg/

—————

/album/lori-mnohobarvy/lori-mnohobarvy-zelenopaskovy-jpg/

—————

/album/lori-mnohobarvy/lori-mnohobarvy-sumbawsky-jpg/

—————

—————


Lori mnohobarvý - Rainbow Lory

 

Druh Trichoglossus heametodus
Poddruhů 21
Výskyt Austrálie, Oceánie
Velikost 24-28
Inkubační doba 25
Počet vajec 2-3
Potrava Nektar, ovoce
Cena

4 000 - 20 000 Kč (dle poddruhů)

Pohlaví u Lori mnohobarvého se rozpoznává dle testu DNA. Ve volné přírodě je možno spatřit prakticky kdykoli. Od deštných pralesů přes otevřené planiny,  po parky, zahrady a města. Živí se nektarem, pylem, hmyzem, různými plody, bobulemi a semeny. Občas se koupou i ve vodě. Mimo hnízdní dobu se sdružují i s ostatními druhy Loriů a tvoří velká hejna.

Ptáci hnízdí v dutinách stromů, mají 2-3 vajíčka, samice je zahřívá sama 25 dní a mláďata opouštějí hnízdo za 7-8 týdnů.

V zajetí snesou i nižší teploty, ale v celoročních voliérách se chovat nedoporučují. Ve voliérách je spatříme velice často šplhat po pletivu a větvích místo létání. Mimo hnízdní dobu je můžeme chovat ve větším počtu, ale v době hnízdění pouze v párech, poněvadž se navzájem mohou zranit. Většinu času nejsou ani slyšet, ale občas se znenadání vyruší a křičí. Krotcí ptáci se naučí i několik slov, napodobují různé zvuky a jsou velmi přítulní a hraví.  Dožívají se i přes 20. let. 

 

Poddruh Lori mnohobarvý jižní
  Trichoglossus haematodus caeruleiceps
Výskyt Nová Guinea
Velikost 26 cm
Cena 4 000 Kč
Poddruh Lori mnohobarvý zelenopáskový
  Trichoglossus haematodus haematodus
Výskyt Nová Guinea, Pap.ostrovy,Ceram
Velikost 26 cm
Cena 4 000 Kč

 

Poddruh Lori mnohobarvý rudopáskový
  Trichoglossus haematodus rubritorquis
Výskyt Austrálie
Velikost 28 cm
Cena 10 000 Kč

 

Poddruh Lori mnohobarvý horský
  Trichoglossus haematodus moluccanus
Výskyt východ Austrálie
Velikost 28 cm
Cena 4 000 Kč

 

Poddruh Lori mnohobarvý novokaledonský
  Trichoglossus haematodus deplanchi
Výskyt Nová Kaledonie
Velikost 26 cm
Cena 10 000 Kč
Poddruh Lori mnohobarvý baliský
  Trichoglossus haematodus mitchellii
Výskyt Bali, Indonésie
Velikost 24 cm
Cena  

 

Poddruh Lori mnohobarvý sumbawský
  Trichoglossus haematodus forsteni
Výskyt Sumbawa, Indonésie
Velikost 24 cm
Cena 6 000 Kč

 

Poddruh Lori mnohobarvý djampejský
  Trichoglossus haematodus djampeanus
Výskyt ostrovy Djampea a Flores, Indonésie
Velikost 26 cm
Cena  

 

Poddruh

Lori mnohobarvý kalaotoajský

  Trichoglossus haematodus stresemanni
Výskyt Kalao-Toa, Indonésie
Velikost 26 cm
Cena  

 

Poddruh Lori mnohobarvý sumbský
  Trichoglossus haematodus fortis
Výskyt Sumba, Indonésie
Velikost 26 cm
Cena  

 

Poddruh Lori mnohobarvý floreský
  Trichoglossus haematodus weberi
Výskyt ostrov Flores, Malé Sundy
Velikost 23 cm
Cena  

 

Poddruh Lori mnohobarvý timorský
  Trichoglossus haematodus capistratus
Výskyt ostrov Timor
Velikost 26 cm
Cena  

 Dále jsou známy poddruhy Lori mnohobarvý manuský, admiralistský, šalomounský, spiritský, černohrdlý, malý, manamský, biakský a wetarský.


čeleď: Loriidae- Loriovití

Loriové jsou papouškové střední a menší velikosti, velice pestrých barev a jejich jazyk se zobákem je vzhledem k jejich potravě zcela odlišný od ostatních papoušků. Jejich základní potravou je nektar a samozřejmostí je dostatečné množství ovoce. Jsou to velice živý a inteligentní papouškové, které je možno bez větších problémů ochočit. Jejich domovinou je podle výskytu druhů Austrálie, Nová Guinea, Indonésie, Filipíny a ostatní přilehlé ostrovy.